MILJÖ

ETT ÅTAGANDE MED KONKRETA RESULTAT

Vi har alltid varit övertygade om att verksamheten och respekten för miljön måste gå hand i hand, och därför är Bianchi Industrys industriella modell helt fokuserad på miljöhållbarhet. För det första vill vi skydda det land där vi jobbar. Därför lägger vi stor vikt vid våra maskiners livscykel: från produktion (vilket respekterar gränserna för skadliga ämnen som används) till återvinning som överensstämmer med RoHS och WEEE direktiven.

Vårt fokus är också riktat mot alla ställen där Bianchi Industry produkter används. Därför investerar vi i avancerad teknik som erbjuder hög prestanda tillsammans med låg miljöpåverkan. Bland dessa är energisparläge, en funktion för programmering av tidsband när temperaturen sänks och energiförbrukningen reduceras; LED-teknik (istället för "traditionella" lysrör), vilket ökar effektiviteten och minskar förbrukningen samtidigt som belysningen blir utmärkt både ur estetiska och funktionella behov. samt en sensor för att detektera närvaron av mugg, tack vare denna kan dryckerna levereras direkt i muggen utan att använda engångsbägare.

Så med detta sagt så kan alla Bianchi Vendings maskiner använda pappersbägare samt träomrörare, detta är ett led i att uppmuntra användningen av miljövänliga material istället för tex engångs plast. Det här är bara några exempel på vårt engagemang för miljön. Ett engagemang som inte bara är gjord av ord utan konkreta handlingar och resultat, vilket framgår av det förtroende som vi fått genom åren av några av Italiens mest kända energileverantörer. våra kunder.