Jag har läst och godkänt integritetspolicy. Dina personuppgifter behandlas av Bianchi Industry SpA med högsta sekretess. De insamlade uppgifterna får inte överföras till tredje part utan ditt medgivande. Bianchi Industry SpA har infört ett "Privacy by Default " datasystem som tillämpar de högsta tillgängliga säkerhetsstandarder för denna typ av bearbetning, i enlighet med de nya bestämmelserna som träde i kraft den 25 Maj 2018, GDPR:s allmänna databeskrivningsförordning - förordning (EU) 2016/679 Integritetspolicy