BIANCHI SKAPADE BIANCHI ACADEMY FÖR ATT GE KUNDER PRODUKTFOKUSERAD UTBILDNING FÖR ATT FÖRBÄTTRA DET DAGLIGA ARBETET

Kurser utformade för kunder täcker alla områden i Bianchi Industrys sortiment, från vending och office coffee till Ho.Re.Ca, inkluderat även den mer komplexa sektorn med mjukvaruutveckling. Kurser inom hårdvara och mjukvara för alla typer av maskiner. Ho.Re.Ca kunder kan delta i kurser om installation, programmering, demontering och underhåll. Tillsist viktiga mjukvarukurser på WinShell Bianchi eller VSPS där programmering m,m görs. Samt webområden

UTBILDNINGENS ÄMNEN

Vending Range
  • Varma Drycker ( LEI200, LEI400, LEI500, LEI600, LEI700, LEI700 Plus 2 Cups, LEI2GO, DIVA)
  • Kylmaskiner (Vista L/M Master, Aria S/M/L)
  • Master/Slave konfiguration, hårdvara samt software
Software
  • VSPS, WinShell Bianchi programmering för firmware samt interface grafik